İnfantil Kolik Nedir?

İnfantil kolik, bebeklerin herhangi bir sebep olmaksızın aşırı ağlaması durumudur. Üç haftadan daha uzun bir süreçte haftada en az üç gün ve her gün saatlerce süren ağlama nöbetleri ile karakterize edilir. Bakım verenler; bu durumu bariz bir neden olmadan ortaya çıkan, önlenemeyen ve çözülemeyen, uzun süren nöbetler veya sinirlilik dönemleri olarak tanımlar. Genellikle doğumdan bir veya iki hafta sonra başlar, ikinci ayda artarak devam eder ve sıklıkla üçüncü ayda kendiliğinden düzelir. Bazen bu durum biraz daha uzun sürebilir. Nöbetler her gün tekrarlar ve çoğu zaman öğleden sonra veya akşam başlar. Pek az çocukta ise 24 saat boyunca sürebilir.

Kolik, iyi huylu olarak kabul edilse de ebeveyn ve sağlık uzmanı için bir yük olabilir. Bunun yanı sıra sarsılmış bebek sendromu için en güçlü risk faktörüdür. Sarsılmış bebek sendromu, bebeğin ağlarken veya sevilirken bakan kişi tarafından sarsılmasıdır ve bebeği bu şekilde sarsmak ciddi beyin hasarına neden olabilir. Bu sorun, emzirmeyi erken bırakmanın da yaygın bir nedenidir. Kolik döneminde krizlerin artarak devam etmesi; daha sonraki dönemlerde uyku problemleri, alerjik bozukluklar ve davranış problemlerine neden olabilir.

Kaynakça
  1. Karabayır N, Oğuz F. İnfantil Kolik. Çocuk Dergisi. 2009; 9(1):16-21.
  2. Ong TG, Gordon M, Banks SS, Thomas MR, Akobeng AK. Probiotics to prevent infantile colic. Cochrane Database Syst Rev. 2019;3(3):CD012473.
  3. Sung V. Infantile colic. Aust Prescr. 2018;41(4):105-110.
  4. Hashmi AM, Bhatia SK, Bhatia SK, Khawaja IS. Insomnia during pregnancy: Diagnosis and Rational Interventions. Pak J Med Sci. 2016;32(4):1030-1037.
  5. Mayo Clinic. “Colic”. (Son Erişim Tarihi: 18 Mart 2023)
  6. NHS. “Colic”. (Son Erişim Tarihi: 18 Mart 2023)
  7. WebMD. “Sleep Problems in Pregnancy”. (Son Erişim Tarihi: 18 Mart 2023)

Benzer Konular

İnfantil Kolik Belirtileri Nelerdir?
İnfantil Kolik Nedir?
İnfantil Kolik Tanısı Nasıl Konur?
İnfantil Kolik Yönetimi