İnfantil Kolik Belirtileri Nelerdir?

Kolik tanısı, potansiyel organik nedenler dışlanınca konulur ve özellikleri şunları içerebilir:

 • Daha çok çığlık veya acı ifadesi olarak görünen aşırı ağlama
 • Bebeği yatıştırmada güçlük çekme
 • Aşırı huysuzluk
 • Yüzün kızarması ve ağız çevresinde solukluk
 • Ayakların karına çekilmesi, yumruk sıkma, kemerli sırt, gergin karın gibi vücutta gerginlikler ve kasılmalar
 • Genellikle akşama denk gelen huzursuzluk
 • Karnın guruldaması

Bebek yorulduğunda, dışkı veya gaz çıkardığında huysuzluk sona erebilir. Soruna bağlı olarak hem annenin hem de bebeğin beslenme ve uyku düzeni bozulur. Bebek, uykuya daldığında ağlayarak uyanabilir ve anne emzirmeye başladığında bile ağlayarak emmeyi bırakabilir. Çoğunlukla bu semptomlar, hastalık belirtisi değildir ve bu nedenle bebeğin hastaneye yatışı gerekli değildir. Ancak kolikli bebeklerin yaklaşık %5`inin altında yatan ciddi bir tıbbi sorun olabileceği gözden kaçırılmamalıdır.

Kaynakça
 1. Karabayır N, Oğuz F. İnfantil Kolik. Çocuk Dergisi. 2009; 9(1):16-21.
 2. Ong TG, Gordon M, Banks SS, Thomas MR, Akobeng AK. Probiotics to prevent infantile colic. Cochrane Database Syst Rev. 2019;3(3):CD012473.
 3. Sung V. Infantile colic. Aust Prescr. 2018;41(4):105-110.
 4. Hashmi AM, Bhatia SK, Bhatia SK, Khawaja IS. Insomnia during pregnancy: Diagnosis and Rational Interventions. Pak J Med Sci. 2016;32(4):1030-1037.
 5. Mayo Clinic. “Colic”. (Son Erişim Tarihi: 18 Mart 2023)
 6. NHS. “Colic”. (Son Erişim Tarihi: 18 Mart 2023)
 7. WebMD. “Sleep Problems in Pregnancy”. (Son Erişim Tarihi: 18 Mart 2023)

Benzer Konular

İnfantil Kolik Belirtileri Nelerdir?
İnfantil Kolik Nedir?
İnfantil Kolik Tanısı Nasıl Konur?
İnfantil Kolik Yönetimi